ახალი დამატებული განცხადებები
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
84 m²
ახალი აშენებული
8 სართ.
29.05.2019 / 18:38
83 900$
1 m² - 998.81$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ვაკეში
51 m²
ძველი აშენებული
1 სართ.
22.05.2019 / 19:28
48 000$
1 m² - 941.18$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
80 m²
ახალი აშენებული
12 სართ.
31.05.2019 / 19:24
547$
1 m² - 6.84$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
75 m²
ახალი აშენებული
7 სართ.
31.05.2019 / 19:32
440$
1 m² - 5.87$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
65 m²
ახალი აშენებული
11 სართ.
31.05.2019 / 19:36
497$
1 m² - 7.65$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
80 m²
ახალი აშენებული
6 სართ.
31.05.2019 / 19:22
450$
1 m² - 5.63$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
58 m²
ახალი აშენებული
3 სართ.
29.05.2019 / 18:42
63 900$
1 m² - 1 101.72$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
65 m²
ახალი აშენებული
8 სართ.
31.05.2019 / 18:38
59 000$
1 m² - 907.69$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
95 m²
ახალი აშენებული
8 სართ.
31.05.2019 / 18:50
102 900$
1 m² - 1 083.16$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 4 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
172 m²
ახალი აშენებული
6 სართ.
18.05.2019 / 17:28
159 900$
1 m² - 929.65$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
83 900$
1 m² - 998.81$
84 m²
ახალი აშენებული
8 სართ.
29.05.2019 / 18:38
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ვაკეში
48 000$
1 m² - 941.18$
51 m²
ძველი აშენებული
1 სართ.
22.05.2019 / 19:28
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
547$
1 m² - 6.84$
80 m²
ახალი აშენებული
12 სართ.
31.05.2019 / 19:24
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
440$
1 m² - 5.87$
75 m²
ახალი აშენებული
7 სართ.
31.05.2019 / 19:32
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
497$
1 m² - 7.65$
65 m²
ახალი აშენებული
11 სართ.
31.05.2019 / 19:36
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
ქირავდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
450$
1 m² - 5.63$
80 m²
ახალი აშენებული
6 სართ.
31.05.2019 / 19:22
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
63 900$
1 m² - 1 101.72$
58 m²
ახალი აშენებული
3 სართ.
29.05.2019 / 18:42
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
59 000$
1 m² - 907.69$
65 m²
ახალი აშენებული
8 სართ.
31.05.2019 / 18:38
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
102 900$
1 m² - 1 083.16$
95 m²
ახალი აშენებული
8 სართ.
31.05.2019 / 18:50
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 4 ოთახიანი ბინა საბურთალოზე
159 900$
1 m² - 929.65$
172 m²
ახალი აშენებული
6 სართ.
18.05.2019 / 17:28
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია