კომპანია გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურებას,ქონების შეფასებას ,ბიზნესის შეფასებას
ID 3186454
ნახვა: 13
21.05.2020 / 11:15
წინადადების ტიპი : გთავაზობთ
ტიპი: ბუღალტერია, აუდიტი
ფასი შეთანხმებით
აღწერილობა
Google translate
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
კომპანია გთავაზობთ:საბუღალტრო მომსახურებას დისტანციურად, გასული საანგარიშგებო პერიოდის მონაცემების დამუშავება/გასწორება.კომპანიას გააჩნია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. შესაბამისად, დამკვეთს არ დასჭირდება დამატებითი დანახარჯების გაწევა ბუღალტერიასთან დაკავშირებული . პირებს, რომელთაც მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აუცილებელია, ადგილზე ჰქონდეთ საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური, ვთავაზობთ სპეციალისტებს, რომლებიც ადგილზე გაუძღვებიან სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას. ჩვენს კომპანიას მუშაობის გამოცდილება საქართველოში არსებულ თითქმის ყველა სახის ბიზნესსექტორში: სხვადასხვა დანიშნულების საქონლის იმპორტი და რეალიზაცია საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, საკონსულტაციო მომსახურება მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა განათლება, სხვა ბიზნესსექტორები. Show original
ფასი შეთანხმებით
გასაჩივრება