სიტყვა და საქმე 1997 წლიდან
ახალი დამატებული განცხადებები
იყიდება 4 ოთახიანი ბინა ბათუმში
70 კვ. მ
ახალი აშენებული
6
04.11.2018 / 01:01
65 000$
1 კვ. მ - 928.57$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
27 კვ. მ
ახალი აშენებული
9
09.12.2018 / 03:02
24 000$
1 კვ. მ - 888.89$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ბათუმში
47 კვ. მ
ახალი აშენებული
12
01.11.2018 / 18:48
55 000$
1 კვ. მ - 1 170.21$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ბათუმში
52 კვ. მ
ახალი აშენებული
19
31.10.2018 / 12:20
80 000$
1 კვ. მ - 1 538.46$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
34.6000 კვ. მ
ახალი აშენებული
4
08.12.2018 / 19:02
42 000$
1 კვ. მ - 1 213.87$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ბათუმში
50 კვ. მ
ახალი აშენებული
20
04.12.2018 / 23:20
37 000$
1 კვ. მ - 740$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
23 000$
1 კვ. მ - 920$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
33 კვ. მ
ახალი აშენებული
14
04.12.2018 / 23:20
40 000$
1 კვ. მ - 1 212.12$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
27 კვ. მ
ახალი აშენებული
9
04.12.2018 / 23:20
37 000$
1 კვ. მ - 1 370.37$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა ბათუმში
70 კვ. მ
ახალი აშენებული
10
09.12.2018 / 23:02
62 000$
1 კვ. მ - 885.71$
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 4 ოთახიანი ბინა ბათუმში
65 000$
1 კვ. მ - 928.57$
70 კვ. მ
ახალი აშენებული
6
04.11.2018 / 01:01
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
24 000$
1 კვ. მ - 888.89$
27 კვ. მ
ახალი აშენებული
9
09.12.2018 / 03:02
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ბათუმში
55 000$
1 კვ. მ - 1 170.21$
47 კვ. მ
ახალი აშენებული
12
01.11.2018 / 18:48
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ბათუმში
80 000$
1 კვ. მ - 1 538.46$
52 კვ. მ
ახალი აშენებული
19
31.10.2018 / 12:20
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
42 000$
1 კვ. მ - 1 213.87$
34.6000 კვ. მ
ახალი აშენებული
4
08.12.2018 / 19:02
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 2 ოთახიანი ბინა ბათუმში
37 000$
1 კვ. მ - 740$
50 კვ. მ
ახალი აშენებული
20
04.12.2018 / 23:20
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბაკურიანში
23 000$
1 კვ. მ - 920$
25 კვ. მ
ახალი აშენებული
3
04.12.2018 / 23:20
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
40 000$
1 კვ. მ - 1 212.12$
33 კვ. მ
ახალი აშენებული
14
04.12.2018 / 23:20
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 1 ოთახიანი ბინა ბათუმში
37 000$
1 კვ. მ - 1 370.37$
27 კვ. მ
ახალი აშენებული
9
04.12.2018 / 23:20
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა ბათუმში
62 000$
1 კვ. მ - 885.71$
70 კვ. მ
ახალი აშენებული
10
09.12.2018 / 23:02
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
გაიგე შენი ბინის ფასი მომენტალურად უფასოდ