პაკეტის არჩევა

გაითვალისწინეთ, რომ პირველ ეტაპზე ხდება 50 ლარის გადახდა და ფასი კორექტირდება, რეალური ფართობის მიხედვით, აზომვის შემდეგ.

უძრავი ქონების აზომვა

SS.ge-ს აზომვის სერვისის გამოყენებით, საშუალება გაქვთ გაიგოთ, უძრავი ქონების ზუსტი ფართობი. აზომვით სამუშაოებს აწარმოებს სერტიფიცირებული პროფესიონალი, რომელიც ადგილზევე დაგიბეჭდავთ, საჯარო რეესტრში წარსადგენ, ოფიციალურ დოკუმენტს.

როგორ მუშაობს?
ნაბიჯი 1

ირჩევთ მომსახურებას და იხდით მინიმალურ ტარიფს

ნაბიჯი 2

გიკავშირდებით და ვახდენთ აზომვით სამუშაოებს

ნაბიჯი 3

იხდით კორექტირებულ თანხას

ნაბიჯი 4

გაბარებთ ოფიციალურ საბუთს

შეკითხვა გაქვთ? მოგვწერეთ

რა შემთხვევებში არის აუცილებელი უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზი?

შიდა აზომვა - სარეგისტრაციოდ უწყებებში წარსადგენად:
 • როდესაც არასდროს არ ჩატორებულა აზომვითი სამუშაოები და შენობა არ არის დარეგისტრირებული - პირველადი რეგისტრაცია;
 • როდესაც, უძრავი ქონების მფლობელს სურს იპოთეკური სესხის აღება და შენობის ფართობი არ არის ასახული ამონაწერში;
 • როდესაც შენობა აზომილია ადრეულ წლებში და არ შეესაბამება დღეისათვის არსებულს. მაგ: ძველი წესით სველი წერტილების და აივნის ფართობი არ შედიოდა შენობის შიდა ფართში;
 • როდესაც ხდება შენობის ორ ან მეტ ნაწილად დაყოფა - გამიჯვნა;
 • როდესაც, შენობას გააჩნია მიშენება და მფლობელს სურს, რომ ახალი დადგენილების თანახმად დაირეგისტრიროს მიშენებული ფართი;
შიდა აზომვა - არქიტექტურისთვის და ინტერიერის დიზაინისთვის:
 • იმ შემთხვევაში, როდესაც იგეგმება ინტერიერის რეაბილიტაცია, გადაკეთება ან/და მოწყობა. არქიტექტორს, ხელოსანს, დიზაინერს ესაჭიროება არსებულის ზუსტი ზომები რათა წინასწარ შეძლონ მასალის, ავეჯის და შესაბამისად ხარჯების კალკულაცია.
გეოდეზია და ტოპოგრაფია:
 • პირველადი რეგისტრაცია;
 • საკადასტრო მონაცემების დაზუსტება;
 • საკადასტრო მონაცემების კორექტირება;
 • საკადასტრო მონაცემების განახლება;
 • გამიჯვნა/გაერთიანება;
დაკვალვა:
 • დაკვალვა;
 • საკადასრო წითელი ხაზების დაკვალვა;
 • ზონალური ფენების დაკვალვა - თბილისში;
 • ნაკვეთის შეძენამდე მისი ზუსტი ადგილ-მდებარეობის და საზღვრების განსაზღვრა;
გეოდეზია და ტოპოგრაფია:
 • ტოპოგრაფიული კვლევა (გეგმა);
 • მიწის გამოყენების პირობების "გაპი"-ს მოსაპოვებლად;
 • მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად;
 • არქიტექტორული საქმიანობის განსახორციელებლად;
 • პროექტით გათვალისწინებული ნაგებობების, გადატანა, დაკვალვა;

შეკითხვა გაქვთ? მოგვწერეთ

შეტყობინებები

Alternate Text
არააქტიური

Alternate Text დიალოგის წაშლა

ნამდვილად გსურთ დიალოგის წაშლა?

Alternate Text Alternate Text
არააქტიურ განცხადებაზე მიმოწერის გაგრძელება შეუძლებელია
ფაილის მაქსიმალური ზომა: 10mb
შეგიძლიათ მხოლოდ 12 ფაილის გაგზავნა
Alternate Text

შეტყობინებები

Alternate Text
Alternate Text

აქტიური დიალოგი არ მოიძებნა