უძრავი ქონების ხელშეკრულებების შაბლონები

შედგენილია იურისტების მიერ

SS.GE-იმ გამოცდილ და კვალიფიციურ იურისტებთან თანამშრობლობით მოამზადა უძრავი ქონების ხელშეკრულებების ნიმუშები, რაც დაგეხმარებათ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოებაში

იურიდიული კონსულტაცია

E-mail:

legal@ss.ge

Tel:

2 38 02 45

ხელშეკრულების დადების ნებისმიერ ეტაპზე ან მისი შეწყვეტის შემდეგ წარმოშობილი ნებისმიერი კითხვის, ბუნდოვანების ან ეჭვის შემთხვევაში, ჩვენი კვალიფიციური იურისტებისგან შემდგარი გუნდი მზად არის გაგიწიოთ სამართლებრივი დამხარება ქვემოთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის საშუალებით

რატომ უნდა მოგვმართოთ კონსულტაციისთვის?

სამომავლოდ ხელშეკრულების დასადებად და პირობების ჩამოსაყალიბებლად გჭირდებათ კონსულტაცია.

აღნიშნული ხელშეკრულების შაბლონები თქვენთვის ზოგადი ხასიათისაა და გჭირდებათ რომელიმე პუნქტის დაკონკრეტება, კორექტირება ან დამატება. ასეთ შემთხვევაში არსებობს რისკი რომ თქვენს მიერ სახეცვლილი დებულებები ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კანონმდებლობას ან თქვენ თვითონ აღმოჩნდეთ საშიშროების წინაშე მეორე მხარის მიერ შეცვლილი პირობის გამო.

მოცემული დებულებები ან მეორე მხარის მიერ შემოთავაზებული პირობები თქვენთვის ბუნდოვანია და გჭირდებათ მათი დაზუსტება, გადამოწმება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე იურისტებთან.

ეჭვი გეპარებათ მეორე მხარის კეთილსინდისიერებაში და ფიქრობთ რომ მის მიერ შემოთავაზებული პირობები არასამართლიანია, შეიცავს რისკებს და შესაძლოა დაზარალდეთ.

მეორე მხარე არ ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს და გაინტერესებთ როგორ აიძულოთ მათი შესრულება სამართლებრივ ფარგლებში.

გსურთ ხელშეკრულების შეწყვეტა და არ იცით როგორ, როდის, რა ფორმით მიმართოთ მეორე მხარეს ხელშეკრულების პირობების დაცვით.

გსურთ მიმართოთ სასამართლოს თქვენი უფლებების დასაცავად ან თქვენ თვითონ გჭირდებათ თავის დაცვა მეორე მხარის სარჩელის გამო.

შედგენილია იურისტების მიერ

SS.GE-იმ გამოცდილ და კვალიფიციურ იურისტებთან თანამშრობლობით მოამზადა უძრავი ქონების ხელშეკრულებების ნიმუშები, რაც დაგეხმარებათ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოებაში

იურიდიული კონსულტაცია

E-mail:

legal@ss.ge

Tel:

2 38 02 45

შეტყობინებები

Alternate Text
არააქტიური

Alternate Text დიალოგის წაშლა

ნამდვილად გსურთ დიალოგის წაშლა?

Alternate Text Alternate Text
არააქტიურ განცხადებაზე მიმოწერის გაგრძელება შეუძლებელია
ფაილის მაქსიმალური ზომა: 10mb
შეგიძლიათ მხოლოდ 12 ფაილის გაგზავნა
Alternate Text

შეტყობინებები

Alternate Text
Alternate Text

აქტიური დიალოგი არ მოიძებნა