გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების კონსულტაციას, აუთსორსინგსს
ID 2893266
ნახვა: 164
03.05.2020 / 00:37
წინადადების ტიპი : გთავაზობთ
ტიპი: ბუღალტერია, აუდიტი
ფასი შეთანხმებით
აღწერილობა
Google translate
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
შრომის უსაფრთხოების სერთიფიცირებული, კვალიფიციური ოფიცერი გთავაზობთ , შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების სრულ პაკეტს, სისტემის დანერგვას და მართვას რათა დაეხმაროს თქვენს ბიზნესს შრომის უსაფრთხოების ახალი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაში. შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება მოიცავს : √ ორგანიზაციის პირველად ინსპექტირებას , კონსულტაციას და აუთსორსინგს √ შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და დებულების შემუშავებას √ საფრთხეების იდენტიფიცირებას, რისკების შეფასებას, აღმოფხვრას და პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. √ შრომის უსაფრთხოების განხრით, პერსონალის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას, განსაზღვრას და მათ მართვას. √ პირველადი და მიზნობრივი ინსტრუქციების შემუშავებას, კონკრეტული სამუშაო ადგილების მიხედვით. √ აუდიტის, ინსპექტირების, სწავლებისა და ტრეინინგების ჩატარებას. √ სახანძრო უსაფრთხოების სისტემების დანერგვასა და მართვას. √ საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების გეგმის შემუშავებას. √ მანიშნებლების და საინფორმაციო დაფების განთავსების განლაგებას. √ ელექტრო უსაფრთხოების,სატრანსპორტო უსაფრთხოების, საწარმოო ტექნიკა–დანადგარების, საოფისე ინვენტარის, უსაფრთხოების პროცედურების შემუშავებას და მართვას. √ გარემოს დაცვითი და ნარჩენების სტანდარტების დანერგვასა და მართვას. √ ქიმიური ნივთიერებების, სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების, უსაფრთხოების წესების შემუშავებას. √ სამუშაო სივრცეში მიკროკლიმატის გაზომვითი სამუშაოების ყველა პარამეტრების ინსპექტირებას და კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. ››› მიანდეთ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი კვალიფიციურ სპეციალისტს. ∑ ერთად შევქმნათ უსაფრთხო საუშაო გარემო !!! დაზოგეთ ფინანსები $$$ თავიდან აირიდეთ საფრთხეები და ფინანსური სანქციები. მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ორგანიზაციის სპეციფიკაზე, სიდიდეზე, დასაქმებულთა რაოდენობაზე და სხვა ფაქტორებზე. (შეგიძილიათ ისარგებლოთ Viber-ით) Show original
ფასი შეთანხმებით
გასაჩივრება