საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება
ID 2964319
ნახვა: 83
31.05.2020 / 12:11
წინადადების ტიპი : გთავაზობთ
ტიპი: ბუღალტერია, აუდიტი
ფასი შეთანხმებით
აღწერილობა
Google translate
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
აუდიტორული ფირმა, შპს აუდიტორი+, ( ფუნქციონირებს ქ. თბილისში, ც. დადიანის ქ. #7, ქარვასლის სავაჭრო ცენტრის შენობა, რეგისტრირებულია 2008 წლიდან, ასევე 2017 წლიდან - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, - SARAS-F-553942 ). შპს ახორციელებს და გთავაზობთ კერძო და საჯარო სექტორებში: საგადასახადო და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს; საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების შედგენას, ასევე ფინანსური ანგარიშგების შესახებ შესაბამის აუდიტორულ დასკვნებს; საკონსულტაციო მომსახურებას; ბიზნესის, უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებას; სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციას; ბიზნესის განვითარების გეგმური, პროგნოზული პარამეტრების ანგარიშსა და რეკომენდაციების შემუშავებას (ბიზნეს გეგმა); მომსახურებას ახორციელებენ მაღალკვალიფიციური, საფინანსო და საგადასახადო ორგანოებში, ასევე სხვა სფეროებში პრაქტიკული და სამეცნიეო მუშაობის გამოცდილების მქონე, წარმოებისა და მომსახურების სფეროებში აუდიტორული შემოწმების, საბუღალტრო და საფინანსო კონსულტაციების გაწევის უფლების მქონე სერტიფიცირებული სპეციალისტები. მომსახურების ფასები შეთანხმებით. Show original
ფასი შეთანხმებით
გასაჩივრება