სიტყვა და საქმე 1997 წლიდან
ფილტრი
განცხადებები (31)
ადვოკატი კვალიფიციურად გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას
იურიდიული
ადვოკატი კვალიფიციურად გაგიწევთ იურიდიულ მომსახურებას შეღავათიან ფასად, ყველა ინსტანციის სასამართლოში დაიცავს თქვენს კანონიერ უფლებებს. შესაძლებელია მომსახურების გაწევა ეტაპობრივი გადახდით და ასევე ადგილზე მისვლით.
16.01.2019 / 15:56
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
16.01.2019 / 15:56
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის განცხადებები დამალულია
გამოცდილი ადვოკატის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.
იურიდიული
გამოცდილი, საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი გაგიწევთ სრულ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას: სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე. ქონებრივი დავები, სამემკვიდრეო და სამეწარმეო დავები, პრობლემური სესხების ამოღება, განქორწინება, ალიმენტი, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, უძრავი ქონების ლეგალიზაცია, ხელშეკრულებების შედგენა და ა.შ. დაგიწერთ ასევე სარჩელს და შესაგებელს. სისხლის სამართლის საქმეებზე (ეკონომიკური დანაშაული, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ნარკოტიკული დანაშაული, სამოხელეო დანაშაული და ა.შ.) კლიენტის უფლებების და ინტერესების დაცვა: წინასწარი გამოძიების ორგანოებში, პოლიციაში, პროკურატურასა და სასამართლოში. გაგიწევთ ასევე კვალიფიციურ იურიდიულ კონსულტაციას. მისამართი: თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთან. გრ.რობაქიძის გამზირი-7.
17.01.2019 / 12:24
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
17.01.2019 / 12:24
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის advokati განცხადებები დამალულია
სამართლებრივი დახმარება
იურიდიული
✅ უფასო იურიდიული კონსულტაცია. ✅ Free legal advice. ✅ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების, გამოძიების ორგანოებში; მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა, საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა,სესხი, იპოთეკა და ა.შ). 5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები. 8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება. 9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება. 10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.). 11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში; 12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა; 13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა. 14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. 15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. 16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. ✅ Facebook page - -> იურიდიული პრაქტიკა; მის: ქ. თბილისი, ოთარ ლორთქიფანიძის ქ. #1.
17.01.2019 / 11:19
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
სამართლებრივი დახმარება
იურიდიული
შეთანხმებით
17.01.2019 / 11:19
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის ზაზა დარბაიძე განცხადებები დამალულია
ბიზნესის სამართლებრივი მხარდაჭერა
იურიდიული
სრული სამართლებრივი მხარდაჭერა და იურიდიული მომსახურება ბიზნეს სუბიექტებისთვის 450 ლარიდან
16.01.2019 / 15:53
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
16.01.2019 / 15:53
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის Nike განცხადებები დამალულია
ოჯახის ადვოკატი
იურიდიული
ოჯახის ადვოკატის მომსახურება - სრული სამართლებრივი მხარდაჭერა და იურიდიული მომსახურება თვეში 250 ლარიდან !თქვენი დაცულობის გარანტია !
16.01.2019 / 15:51
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
ოჯახის ადვოკატი
იურიდიული
შეთანხმებით
16.01.2019 / 15:51
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის Nike განცხადებები დამალულია
Адвокатские услуги в Грузии
იურიდიული
Юридические и Адвокатские услуги в Грузии Регистрация фирм и предприятий Разработка типовой договорной базы, необходимой для ведения бизнеса. Представительство ваших интересов в суде , Сферы деятельности : Административное право; Уголовное право; Гражданское право; Предпринимательское право; Трудовое право; Страховое право; Налоговое право; Таможенное право; Интеллектуальное право
16.01.2019 / 15:49
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
Адвокатские услуги в Грузии
იურიდიული
შეთანხმებით
16.01.2019 / 15:49
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის Nike განცხადებები დამალულია
იურიდიული მომსახურება
იურიდიული
გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე.
16.01.2019 / 14:43
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
იურიდიული მომსახურება
იურიდიული
შეთანხმებით
16.01.2019 / 14:43
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის 557455829 განცხადებები დამალულია
იურიდიული მომსახურება უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით
იურიდიული
გთავაზობთ კერძო იურიდიულ მომსახურებას უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით: დაკანონება, სასამართლო დავები და ა.შ. იკითხეთ ავთანდილი.
15.01.2019 / 21:21
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
15.01.2019 / 21:21
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის ნატო განცხადებები დამალულია
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია
იურიდიული
ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სამეზობლო დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, ქონებრივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საქმის წარმოება საქალაქო სასამართლოში, სააპელაციო სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.
14.01.2019 / 17:06
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
14.01.2019 / 17:06
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის giga განცხადებები დამალულია
საადვოკატო
იურიდიული
მაღალკვალიფიციურ სამართლებრივ მომსახურებას სამოქალაქო სამართალში, სარჩელები, საჩივრები, ხელშეკრულებები, წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში, სამეწარმეო სამართალი, კორპორატიული სერვისი. ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებს, თქვენს საკუთრებას, თქვენს ბიზნესს გონივრულ ვადებში, მისაღებ ფასებში! მობრძანდით, ოფისი მდებარეობს აღმაშენებლის გამზირზე.
14.01.2019 / 10:52
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
საადვოკატო
იურიდიული
შეთანხმებით
14.01.2019 / 10:52
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის 557624455 განცხადებები დამალულია
შემოწმება სიცრუის დეტექტორზე!
იურიდიული
სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება!!! სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება. სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში.
12.01.2019 / 17:19
თბილისი
400l
ჩანიშვნა
12.01.2019 / 17:19
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის paata განცხადებები დამალულია
ადვოკატი
იურიდიული
გთავაზობ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე.
12.01.2019 / 16:31
თბილისი
500l
ჩანიშვნა
ადვოკატი
იურიდიული
500l
12.01.2019 / 16:31
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის 557455829 განცხადებები დამალულია
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია
იურიდიული
ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, სამეზობლო დავები, ქონებრივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.
11.01.2019 / 16:39
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
11.01.2019 / 16:39
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის Paata Kogua განცხადებები დამალულია
განქორწინება, ალიმენტი, მამობის აღიარება
იურიდიული
გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას საოჯახო სამართლის დავებზე (განქორწინება, ალიმენტი, მამობის აღიარება). დაგეხმარებით სარჩელისა და სხვა იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენაში ამასთან გაგიწევთ წარმომადგენლობას სასამართლოში. საკონტაქტო პირი ნინო ფეიქრიშვილი. მის. რობაქიძის 7/20.
09.01.2019 / 12:47
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
09.01.2019 / 12:47
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის ნინო ფეიქრიშვილი განცხადებები დამალულია
წარმომადგენლობა სასამართლოში
იურიდიული
მდებარეობა: თბილისი, საქართველო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული შპს ჯეორეა -ს რწმუნებულები და იურისტები მუშაობენ ნებისმიერი სირთულის სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე მთელი საქართველოს მაშტაბით. საერთო სასამართლოების სამივე ინსტანციაში.
08.01.2019 / 21:22
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
წარმომადგენლობა სასამართლოში
იურიდიული
შეთანხმებით
08.01.2019 / 21:22
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის GEOREA განცხადებები დამალულია
კერძო დეტექტივი
იურიდიული
კერძო დეტექტივის მომსახურების სრული სპექტრი (საქართველოს მიღებული , დადგენილი და რატიფიცირებული საერთაშორისო ნორმებით) კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა, კონტრზომები მობილური ტელეფონის, კოპიუტერის და ავტომობილის კონტროლი მობილური ტელეფონის, კოპიუტერის და ავტომობილის შემოწმება-კონტროლის გამოვლენა (კონტრზომები) ბიზნეს უსაფრთხოების სრული პაკეტი სტრატეგიული კვლევების ჩატარება სიცრუის დეტექტორი ჟურნალისტური გამოძიება იურიდიული მომსახურების სრული სპექტრი 24 საათიანი სამუშაო რეჟმი კონფიდენციალობა გარანტირებულია.
08.01.2019 / 20:10
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
კერძო დეტექტივი
იურიდიული
შეთანხმებით
08.01.2019 / 20:10
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის detektivi განცხადებები დამალულია
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია
იურიდიული
ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბუზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, საბინაო დავები, სახელშეკრულებო დავები, საბანკო დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, სამეზობლო დავები, ქონებრივი დავები, სანივთო დავები, ვალდებულებითი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ყადაღის დადება და მოხსნა, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.
07.01.2019 / 16:40
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
07.01.2019 / 16:40
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის giga განცხადებები დამალულია
მოლაპარაკების გზით პრობლემის გადაწყვეტა
იურიდიული
გთავაზობთ ბიზნესისა და უძრავი ქონების დავების გადაწყვეტას მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით. თუკი ერთმა მხარემ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, იქნებ ეს მესამე მხარის დახმარებით მოხდეს, სასამართლოს გარეშე.
04.01.2019 / 20:04
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
04.01.2019 / 20:04
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის nino განცხადებები დამალულია
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია
იურიდიული
ადვოკატი ყველაზე შეღავათიან ფასათ და თქვენთვის მისაღები პირობებით გთავაზობთ საადვოკატო მომსახურებას, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, იპოთეკური სესხის ამოღება-დაბრუნება, პრობლემური სესხების ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, ქონებრივი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.
04.01.2019 / 16:43
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
04.01.2019 / 16:43
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის giga განცხადებები დამალულია
ადვოკატი-უფასო იურიდიული კონსულტაცია
იურიდიული
ფირმის რეგისტრაცია, ცვლილება ფირმის წესდებაში, განქორწინება, ალიმენტი, წილის გამოყოფა ბინიდან განქორწინებისას, ბავშვის ნახვის დღეებისა და საათების განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, იპოთეკური სესხის ამოღება, საოჯახო დავები, ბიზნეს დავები, მემკვიდრეობითი დავები, სესხებთან დაკავშირებული დავები, საბინაო დავები, საბანკო დავები, ქონებრივი დავები, გამოსახლება, ასტუპნიკები, კერძო სახლების დაკანონება-ლეგალიზაცია, სარჩელების, შესაგებლის და სასამართლოს სხვა ფორმათა შედგენა, საქმის წარმოება კერძო აღმასრულებელთან, არბიტრაჟში და აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ქონებაზე ყადაღის დადება და მოხსნა, საზიარო უფლების გაუქმება უძრავი ქონების იძულებითი რეალიზაციის გზით, კონტრაქტების შედგენა, კომპანიის იურიდიული მომსახურება, უფასო იურიდიული კონსულტაცია და სხვა.
27.12.2018 / 16:53
თბილისი
შეთანხმებით
ჩანიშვნა
27.12.2018 / 16:53
თბილისი
ჩანიშვნა
განცხადება დამალულია
მომხმარებლის giga განცხადებები დამალულია
გაიგე შენი ბინის ფასი მომენტალურად უფასოდ