მენეჯერების შეცდომები თანამშრომლებთან ურთოერთობისას
260
03.04.2020 13:55:58


ძალიან ხშირად გვესმის მენეჯერებისგან, რომ გამორჩეულმა, კარგმა თანამშრომელმა დატოვა სამსახური. პრობლემა იმაშია, რომ მენეჯერები ვერ ხედავენ საკუთარ დანაშაულს, თანამშრომლის წასვლისას.

მენეჯერი მთავარი რგოლია მის დაქვემდებარებაში მყოფ პირთან ურთიერთობაში, ამიტომ კარგ თანამშრომელს მან უნდა შეუქმნას ისეთი პირობა, რომ მენეჯერი არ გახდეს სამსახურიდან წასვლის მიზეზი.

გადატვირთული სამუშაო დღე

კარგი თანამშრომელი ყველაზე მეტად დაკავებულია და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა მენეჯერისათვის. ამაში ის  ვერ ხედავს ვერანაირ პრობლემას, ხოლო თავად თანამშრომელი თავს, შეიძლება ითქვას, დასჯილად და დაჩაგრულად გრძნობს ამის გამო. ეს შეიძლება გახდეს მისი სამსახურიდან წასვლის მიზეზი.

დაუფასებლობა

ყველა ადამიანს უყვარს შექების მოსმენა, ამიტომ აუცილებელია მენეჯერმა აგრძნობინოს თანამშრომელს, რომ კმაყოფილია მისი ნამუშევრით, დაუფასოს კარგად შესრულებული სამუშაო და დაელაპარაკოს იმაზე, თუ რას მოელის მისგან. რა თქმა უნდა, შექებასთან ერთად, დაფასება ხელფასში ან ბონუსში მაინც უნდა აისახოს, რათა თანამშრომელმა თავი დაფასებულად იგრძნოს.

განვითარება

ერთი და იგივე სამუშაოს შესრულება, რა თქმა უნდა, ძალიან მომაბეზრებელია.ყველა ადამიანისათვის საჭიროა განვითარება, შესაბამისად, მენეჯერმა უნდა იზრუნოს კარგი თანამშრომლის წინსვლაზე, მაგრამ ხშირად მენეჯერები სხვანაირად ფიქრობენ და შეიძლება ითქვას, ერთ „ყუთში“ არიან ჩაკეტილები. არ აძლევენ მათ წინსვლისა და განვითარების შესაძლებლობას. ეს, რა თქმა უნდა, მოტივაციას დაუკარგავს ადამიანს და მოუნდება რაღაც ახლის კეთება, რაც მიიყვანს იმ დასკვნამდე, რომ დატოვოს არსებული სამსახური და წინ წავიდეს.


photo-2020-04-13-16-56-28


დანაპირების შესრულება

არ უნდა დაივიწყოთ თქვენი ნათქვამი სიტყვები. თუ მენეჯერი რაიმეს დაჰპირდება თანამშრომელს, მისი შესრულება აუცილებელია.  ასეთ შემთხვევაში, თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფის თვალში, ნამდვილად სანდო და პატივსაცემი პიროვნება იქნებით. სანდოობა და პატივისცემა მნიშვნელოვანი თვისებებია მენეჯერისთვის.

არასწორი ადამიანი სამსახურში აყვანა  

თუ მენეჯერს სამსახურში არასწორად შერჩეული კადრი აჰყავს, ეს ნამდვილად მოახდენს გავლენას კარგად მომუშავე თანამშრომლის მოტივაციაზე. განსაკუთრებით, თუ ასეთ კადრს დააწინაურებთ, აუცილებლად გაუჩნდება თქვენს თანამშრომელს უსამართლობის შეგრძნება, რაც ძალიან ცუდად იმოქმედებს მის მოტივაციაზე.  ეს ნამდვილად გახდება მისი სამსახურიდან წასვლის მიზეზი.

ამ რჩევებიდან გამომდინარე, აუცილებელია მენეჯერი იყოს ყურადღებიანი თავისი თანამშრომლების მიმართ, მისცეს მათ განვითარების საშუალება, დააფასოს მათ მიერ შესრულებული სამუშაო, დაუსახოს ისეთი მისიები, რომელთა შესრულებაც ერთი შეხედვით რთულად ეჩვენებათ. ეს კი ნამდვილად გაზრდის მათ მოტივაციას.

 ეს ნამდვილად გაუჩენს ან გაუმყარებს მათ თქვენთან მუშაობის სურვილს, რაც ნამდვილად არის თქვენი კომპანიის განვითარებისა და წინსვლის საწინდარი.

 

სტატიის ავტორია Ss.ge/jobs